Gespecialiseerde fabrikant van schoonlooptapijt en kokosmatten

Rinos & duurzaamheid

Rinos is van oorsprong fabrikant van de authentieke, duurzame kokosmat. Wat duurzaamheid betreft: al generaties lang heeft het familiebedrijf oog voor mens en milieu. Het is voor Rinos niet meer dan logisch om het bedrijf op verantwoorde wijze door te geven aan volgende generaties. Het Rinos Sustainability Path is ons lange termijnprogramma, gebaseerd op de United Nations Sustainability Development Goals.

Rinos wil zich tot 2030 focussen op vier doelen van de VN-top voor duurzame ontwikkeling:

  • waardig werk en groei (8)
  • duurzame innovatie (9)
  • verantwoorde consumptie en productie (12)
  • klimaatactie ondernemen (13)

Rinos wil zich tot 2030 focussen op vier doelen van de VN-top voor duurzame ontwikkeling:

  • waardig werk en groei (8)
  • duurzame innovatie (9)
  • verantwoorde consumptie en productie (12)
  • klimaatactie ondernemen (13)

Rinos Sustainability Path

We willen in 3 fasen bijdragen aan verduurzaming. Ten eerste door onze directe en indirecte CO2-uitstoot (Scope 1 & 2) nog meer te verminderen en te gaan voor groene energie. Al in 2018 vervingen we onze gasgestookte ovens voor een productie met elektrische verwarming op zonnepanelen.

 

Ten tweede werken we aan het reduceren van CO2 die vrijkomt bij het verkrijgen en bewerken van grondstoffen (Scope 3 upstream). We doen dit door de hoeveelheid afval te verminderen, door afval meer en beter te recyclen, door gerecyclede grondstoffen te gebruiken zoals ECONYL® en meer hernieuwbare grondstoffen toe te passen.

Ten derde streven wij ernaar de CO2-voetafdruk aan het einde van de levensduur te verminderen. Dit doen we door nieuwe producten te ontwikkelen die goed recyclebaar zijn zodat ze niet verbrand hoeven te worden.

Parallel aan deze drie fasen stimuleren we permanent de veiligheid, gezondheid en fitheid van onze werknemers. We dragen actief bij aan de communities waar we in acteren. We doen dit lokaal, nationaal en internationaal.

77% vermindering van CO2-voetafdruk

Al een aantal jaren werken we hard aan het verminderen van de CO2-emissie van onze eigen organisatie. In 2023 realiseerden wij een scope 1 & 2 emissie van 0,24 Kg CO2 eq. per vierkante meter geproduceerde vloerbedekking in onze fabriek. Dat is een reductie van maar liefst 77% ten opzichte van ons basisjaar 2015.

We realiseren dit door te investeren in efficiëntere, elektrische productieprocessen, door het installeren van zonnepanelen en door het inkopen van 100% groene stroom (gecertificeerd). Het is onze ambitie om dit nog verder omlaag te brengen. De laatste stap om 100% CO2-neutraal te worden is het moeilijkst. Het zal relatief meer tijd in beslag nemen en meer investeringen vergen. Rinos maakt geen gebruik van CO2-compensatie.

49% gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen

In de tweede fase van ons pad werken we aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen die de aarde uitputten. Wij beoordelen dit aan de hand van de Circularity Index. Deze index geeft het aandeel gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen aan ten opzichte van de totale inkoop van grondstoffen per jaar. In 2023 bedroeg de Circularity Index van Rinos maar liefst 49%.

Het werken met hernieuwbare materialen zit in het DNA van Rinos. We zijn van oorsprong fabrikant van kokosmatten, gemaakt van de buitenste bast van kokosnoten. En we produceerden als eerste een schoonloopmat met ECONYL® (geregenereerd polyamide). In 2020 ontwikkelden we een PVC-vrij alternatief voor onze matten, Pura Backing™.

Sinds januari 2024 gebruiken we gerecyclede calciumcarbonaat (krijt) als vulstof in de backing van onze matten. Mede daardoor zijn onze kokosmatten nu voor 80% gemaakt van biobased en gerecycled materiaal.

Afval recycling

We proberen vanzelfsprekend ook onze afvalstroom te verminderen. In 2023 slaagden wij er in om 80% van ons afval te recyclen. Dat is bijna drie maal zoveel als in ons basisjaar in 2021.

Emissie van Volatiele Organische Stoffen

Producten met Pura Backing zijn vrij van chloriden en weekmakers én voldoen aan de allerhoogste eisen voor de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Dit zijn stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen. Matten met Pura Backing™ voldoen aan criteria zoals ABG/AgBB, Indoor Air Comfort Gold, BREEAM International en LEED. Onze matten dragen zo bij aan een gezonde kantoor- en leefomgeving.

 

Innovatie: naar circulaire producten

In de derde fase willen we emissies verder verlagen door nieuwe productconcepten te bedenken en realiseren. Concepten die bijvoorbeeld het volledig recyclen van entreevloerbedekking mogelijk maken. Een flinke uitdaging, ook gezien de kleinschaligheid van entreevloerbedekking in de vloerenbranche.

Over de impact van onze inspanning op onze producten is Rinos transparant. We publiceren Environmental Product Declarations (EPD) van al onze entreematten. Deze life cycle analyse gebruiken we ook als basis voor verbeteringen. De EPD’s maken duidelijk dat wij verbeteringen alleen voor elkaar krijgen door samen te werken met andere partijen in de keten: leveranciers, klanten en afvalverwerkers. Een aanzienlijk deel van de huidige CO2-emissie wordt veroorzaakt door verbranding aan het einde van de levensduur. Het goed organiseren van het inzamelen en terugnemen van entreevloerbedekking is een bijzonder aandachtspunt voor ons en de branche.