Gespecialiseerde fabrikant van schoonlooptapijt en kokosmatten

Rinos en duurzaamheid

Rinos is van oorsprong fabrikant van de authentieke, duurzame kokosmat. Al generaties lang heeft het familiebedrijf oog voor mens en milieu. Het is voor Rinos niet meer dan logisch om ook nu het bedrijf op verantwoorde wijze door te geven aan volgende generaties. Het Rinos Sustainability Path is ons lange termijnprogramma, gebaseerd op de United Nations Sustainability Development Goals.

Rinos wil zich tot 2030 focussen op vier doelen van de VN-top voor duurzame ontwikkeling:

  • klimaatactie ondernemen
  • een verantwoorde consumptie en productie
  • duurzame innovatie
  • waardig werk en groei

55% minder CO2-uitstoot

We willen in 3 stappen ons doel bereiken. Ten eerste door onze directe en indirecte CO2-uitstoot nog meer te verminderen en te gaan voor groene energie. Zo willen we 55% minder CO2 uitstoten in 2030 ten opzichte van 2015. De productie van kokosmatten doen we al energie-neutraal. En in 2018 vervingen we onze gasgestookte ovens voor een productie met elektrische verwarming op zonnepanelen. Vermeldenswaardig: in 2020 bedroeg de uitstoot 0,74 kg CO2 eq. per m² geproduceerd product. Dit is een reductie van 25% t.o.v. 2015.

Gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen

Ten tweede door grondstoffen toe te passen die zorgen voor minder uitstoot: gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen. Het vraagt om aangepaste en nieuwe productconcepten. Een deel van deze uitdaging ligt bij onze leveranciers waar we – soms al generaties lang – mee samenwerken.

Het werken met hernieuwbare materialen zit in het DNA van Rinos. We zijn van oorsprong fabrikant van kokosmatten, gemaakt van de buitenste bast van kokosnoten. En we produceerden als eerste een schoonloopmat met ECONYL® (geregenereerd polyamide). In 2020 ontwikkelden we een PVC-vrij alternatief voor onze matten, Pura Backing™.

Recycling van entreevloerbedekking

Ten derde willen we emissies verlagen door nieuwe productconcepten te bedenken. Concepten die volledige recycling van entreevloerbedekking mogelijk maken. Een flinke uitdaging, gezien de kleinschaligheid van entreevloerbedekking in de vloerenbranche. Al generaties lang heeft Rinos laten zien creatief en innovatief te zijn. Ook daarom durven we de uitdaging aan in onze niche-markt.

Environmental Product Declarations

Over de impact van onze inspanning op onze producten is Rinos transparant. We publiceren Environmental Product Declarations (EPD) van onze entreematten. Kennis en vakmanschap houden we ook wat dat betreft graag in ere. We besteden volop aandacht aan training en ontwikkeling, een veilige werkomgeving en vitaliteit van onze organisatie. Ook maatschappelijk ondersteunen wij diverse lokale en regionale initiatieven.

Rinos draagt actief bij aan duurzaamheid door:

  • het gestructureerd verminderen van de carbon footprint
  • meer gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen toe te passen
  • afval te verminderen en te recyclen
  • te werken aan een volledig recyclebaar product
  • zorg te dragen voor een veilig en gezond werkklimaat