Gespecialiseerde fabrikant van schoonlooptapijt en kokosmatten

Klokkenluidersregeling

Rinos stelt zowel eigen medewerkers als ook derden in de gelegenheid om melding te maken van misstanden en inbreuk op het EU-recht. Voor onze medewerkers is een interne regeling van kracht die aan alle medewerkers is gecommuniceerd.

Voor derden bestaat de mogelijkheid om melding te maken van misstanden en inbreuk via onderstaand contactformulier. Deze melding kan naar keuze al dan niet anoniem worden gedaan.

De meldingen via dit formulier vallen onder de Klokkenluidersregeling van Rinos en worden vertrouwelijk behandeld conform de wettelijke voorschriften.

Rinos BV
  • Klaas Fuitestraat 12
    8281 BZ Genemuiden
  • T: +31 38 385 35 00
    E: klokkenluiders@rinos.com
Bel ons op +31 38 385 35 00