Gespecialiseerde fabrikant van schoonlooptapijt en kokosmatten

Voorkomen krimp-, rek- en migratieproblemen

Krimp en rek

Krimp en rekproblemen ten aanzien van schoonlooptapijt kunnen verholpen worden door bij het leggen een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Krimp- en rekproblemen kunnen ontstaan bij het transport van het tapijt. Door de overgang van een koude naar een warme omgeving of omgekeerd, krijgt het schoonlooptapijt met te grote temperatuurverschillen te maken.

Wat u hier tegen kunt doen:

  • Het schoonlooptapijt 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd gaat worden;
  • Het schoonlooptapijt ongeacht de afmeting zoveel mogelijk verlijmen met extra aandacht voor de naden.

Krimp- en rekpercentages kunnen per product afwijken. Specifieke dimensionele stabiliteitswaarden vindt u terug bij de specificaties van elk product.

Migratie

Migratie kan ontstaan met alle typen vloeren. De juiste voorzorgsmaatregelen voorkomen dit.

Onder migratie verstaan wij de verkleuring die op de vloer ontstaat door inwerking van de topcoating van de vloer op de pvc-rug van het schoonlooptapijt. Die topcoating kan bestaan uit beschermingslagen of schoonmaakresten die bij het onderhouden of reinigen van vloeren zijn achtergebleven.

Voorbeelden van topcoatings van vloeren zijn:

  • Laminaat: lak of finish
  • Hout: olie of verf
  • Steen: resten groene zeep

Voorkom migratie door:

  • Toegepaste beschermingslagen goed te verwerken en uit te laten harden;
  • Achtergebleven schoonmaakresten goed te verwijderen;
  • Een stuk ondertapijt aan te brengen.